Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2324

V Ca 934/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 934/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący-Sędzia SSO Adam Simoni (spr.) Sędzia: Sędzia: SSO Magdalena Kocój SSR del. do SO Witold Benicki Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Rak po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2017 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa R. W. i J. W. przeciwko (...) z siedzibą R. o zapłatę kwoty 5.446,00 zł na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

IV U 101/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana decyzji i przyznanie prawa do emerytury
Sygn. akt IV U 101/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych na skutek odwołania W. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecz
Czytaj więcej»

IV U 1735/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala odwołanie
Sygn. akt IV U 1735/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 r. sprawy W. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych na skutek odwołania W. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z
Czytaj więcej»

IV U 753/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddala odwołanie
Sygn. akt IV U 753/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. w Rzeszowie sprawy z wniosku A. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o podstawę wymiaru składek za wrzesień 2015r na skutek odwołania A. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społe
Czytaj więcej»

IV Ua 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Sygn. akt IV Ua 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Preneta - Ambicka (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Ura SSO Agnieszka Kowal Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Saj po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. w Rzeszowie na rozprawie apelacyjnej sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek
Czytaj więcej»

VI GC 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hass-Kloc Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: B. M. przeciwko: (...) Sp. z o.o. w R. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w R. na rzecz powoda B. M. kwotę 330.219,65 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dw
Czytaj więcej»

IV U 610/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana decyzji i przyznanie prawa do emerytury po doliczeniu pracy w gospodarstwie rolnym
Sygn. akt IV U 610/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Rzeszowie sprawy z wniosku A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społec
Czytaj więcej»

VI GC 223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 223/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w R. VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Walus – Rząsa Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. w R. na rozprawie sprawy z powództwa: B. K. przeciwko: S. B. o zapłatę I.oddala powództwo, II.zasądza od powoda B. K. na rzecz pozwanego S. B. kwotę 26.081,68 zł ( dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt jeden złoty
Czytaj więcej»

IV U 1677/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana decyzji i stwierdzenie podlegania ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Sygn. akt IV U 1677/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Rzeszowie sprawy z wniosku M. K. przy udziale zainteresowanego (...) Sp. z o.o w M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu na skutek odwołania M. K
Czytaj więcej»

IV U 899/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 899/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Selwa Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Saj po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Rzeszowie sprawy z wniosku M. B. , M. B. , V. D. , O. K. , V. P. , (...) sp. z o.o. i A. V. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o podleganie polskiemu ustawodawstwu na skutek odwołań wnio
Czytaj więcej»